Институт теоретической и математической физики

МГУ имени М.В. Ломоносова

27 January - 3 February 9:00

Зимняя школа ИТМФ МГУ 2024

Открыт прием заявок на участие

 

 

Заявка

Мероприятия

 • 1 ПН
 • 2 ВТ
 • 3 СР
 • 4 ЧТ
 • 5 ПТ
 • 6 СБ
 • 7 ВС
 • 8 ПН
 • 9 ВТ
 • 10 СР
 • 11 ЧТ
 • 12 ПТ
 • 13 СБ
 • 14 ВС
 • 15 ПН
 • 16 ВТ
 • 17 СР
 • 18 ЧТ
 • 19 ПТ
 • 20 СБ
 • 21 ВС
 • 22 ПН
 • 23 ВТ
 • 24 СР
 • 25 ЧТ
 • 26 ПТ
 • 27 СБ
 • 28 ВС
 • 29 ПН
 • 30 ВТ
 • 31 СР
Январь
 • 1 ЧТ
 • 2 ПТ
 • 3 СБ
 • 4 ВС
 • 5 ПН
 • 6 ВТ
 • 7 СР
 • 8 ЧТ
 • 9 ПТ
 • 10 СБ
 • 11 ВС
 • 12 ПН
 • 13 ВТ
 • 14 СР
 • 15 ЧТ
 • 16 ПТ
 • 17 СБ
 • 18 ВС
 • 19 ПН
 • 20 ВТ
 • 21 СР
 • 22 ЧТ
 • 23 ПТ
 • 24 СБ
 • 25 ВС
 • 26 ПН
 • 27 ВТ
 • 28 СР
 • 29 ЧТ
Февраль
 • 1 ПТ
 • 2 СБ
 • 3 ВС
 • 4 ПН
 • 5 ВТ
 • 6 СР
 • 7 ЧТ
 • 8 ПТ
 • 9 СБ
 • 10 ВС
 • 11 ПН
 • 12 ВТ
 • 13 СР
 • 14 ЧТ
 • 15 ПТ
 • 16 СБ
 • 17 ВС
 • 18 ПН
 • 19 ВТ
 • 20 СР
 • 21 ЧТ
 • 22 ПТ
 • 23 СБ
 • 24 ВС
 • 25 ПН
 • 26 ВТ
 • 27 СР
 • 28 ЧТ
 • 29 ПТ
 • 30 СБ
 • 31 ВС
Март
 • 1 ПН
 • 2 ВТ
 • 3 СР
 • 4 ЧТ
 • 5 ПТ
 • 6 СБ
 • 7 ВС
 • 8 ПН
 • 9 ВТ
 • 10 СР
 • 11 ЧТ
 • 12 ПТ
 • 13 СБ
 • 14 ВС
 • 15 ПН
 • 16 ВТ
 • 17 СР
 • 18 ЧТ
 • 19 ПТ
 • 20 СБ
 • 21 ВС
 • 22 ПН
 • 23 ВТ
 • 24 СР
 • 25 ЧТ
 • 26 ПТ
 • 27 СБ
 • 28 ВС
 • 29 ПН
 • 30 ВТ
Апрель
 • 1 СР
 • 2 ЧТ
 • 3 ПТ
 • 4 СБ
 • 5 ВС
 • 6 ПН
 • 7 ВТ
 • 8 СР
 • 9 ЧТ
 • 10 ПТ
 • 11 СБ
 • 12 ВС
 • 13 ПН
 • 14 ВТ
 • 15 СР
 • 16 ЧТ
 • 17 ПТ
 • 18 СБ
 • 19 ВС
 • 20 ПН
 • 21 ВТ
 • 22 СР
 • 23 ЧТ
 • 24 ПТ
 • 25 СБ
 • 26 ВС
 • 27 ПН
 • 28 ВТ
 • 29 СР
 • 30 ЧТ
 • 31 ПТ
Май
 • 1 СБ
 • 2 ВС
 • 3 ПН
 • 4 ВТ
 • 5 СР
 • 6 ЧТ
 • 7 ПТ
 • 8 СБ
 • 9 ВС
 • 10 ПН
 • 11 ВТ
 • 12 СР
 • 13 ЧТ
 • 14 ПТ
 • 15 СБ
 • 16 ВС
 • 17 ПН
 • 18 ВТ
 • 19 СР
 • 20 ЧТ
 • 21 ПТ
 • 22 СБ
 • 23 ВС
 • 24 ПН
 • 25 ВТ
 • 26 СР
 • 27 ЧТ
 • 28 ПТ
 • 29 СБ
 • 30 ВС
Июнь
 • 1 ПН
 • 2 ВТ
 • 3 СР
 • 4 ЧТ
 • 5 ПТ
 • 6 СБ
 • 7 ВС
 • 8 ПН
 • 9 ВТ
 • 10 СР
 • 11 ЧТ
 • 12ПТ
 • 13 СБ
 • 14 ВС
 • 15 ПН
 • 16 ВТ
 • 17 СР
 • 18 ЧТ
 • 19 ПТ
 • 20 СБ
 • 21 ВС
 • 22 ПН
 • 23 ВТ
 • 24 СР
 • 25 ЧТ
 • 26 ПТ
 • 27 СБ
 • 28 ВС
 • 29 ПН
 • 30 ВТ
 • 31 СР
Июль
 • 1 ЧТ
 • 2 ПТ
 • 3 СБ
 • 4 ВС
 • 5 ПН
 • 6 ВТ
 • 7 СР
 • 8 ЧТ
 • 9 ПТ
 • 10 СБ
 • 11 ВС
 • 12 ПН
 • 13 ВТ
 • 14 СР
 • 15 ЧТ
 • 16 ПТ
 • 17 СБ
 • 18 ВС
 • 19 ПН
 • 20 ВТ
 • 21 СР
 • 22 ЧТ
 • 23 ПТ
 • 24 СБ
 • 25 ВС
 • 26 ПН
 • 27 ВТ
 • 28 СР
 • 29 ЧТ
 • 30 ПТ
 • 31 СБ
Август
 • 1 ВС
 • 2 ПН
 • 3 ВТ
 • 4 СР
 • 5 ЧТ
 • 6 ПТ
 • 7 СБ
 • 8 ВС
 • 9 ПН
 • 10 ВТ
 • 11 СР
 • 12 ЧТ
 • 13 ПТ
 • 14 СБ
 • 15 ВС
 • 16 ПН
 • 17 ВТ
 • 18 СР
 • 19 ЧТ
 • 20 ПТ
 • 21 СБ
 • 22 ВС
 • 23 ПН
 • 24 ВТ
 • 25 СР
 • 26 ЧТ
 • 27 ПТ
 • 28 СБ
 • 29 ВС
 • 30 ПН
Сентябрь
 • 1 ВТ
 • 2 СР
 • 3 ЧТ
 • 4 ПТ
 • 5 СБ
 • 6 ВС
 • 7 ПН
 • 8 ВТ
 • 9 СР
 • 10 ЧТ
 • 11 ПТ
 • 12 СБ
 • 13 ВС
 • 14 ПН
 • 15 ВТ
 • 16 СР
 • 17 ЧТ
 • 18 ПТ
 • 19 СБ
 • 20 ВС
 • 21 ПН
 • 22 ВТ
 • 23 СР
 • 24 ЧТ
 • 25 ПТ
 • 26 СБ
 • 27 ВС
 • 28 ПН
 • 29 ВТ
 • 30 СР
 • 31 ЧТ
Октябрь
 • 1 ПТ
 • 2 СБ
 • 3 ВС
 • 4 ПН
 • 5 ВТ
 • 6 СР
 • 7 ЧТ
 • 8 ПТ
 • 9 СБ
 • 10 ВС
 • 11 ПН
 • 12 ВТ
 • 13 СР
 • 14 ЧТ
 • 15 ПТ
 • 16 СБ
 • 17 ВС
 • 18 ПН
 • 19 ВТ
 • 20 СР
 • 21 ЧТ
 • 22 ПТ
 • 23 СБ
 • 24 ВС
 • 25 ПН
 • 26 ВТ
 • 27 СР
 • 28 ЧТ
 • 29 ПТ
 • 30 СБ
Ноябрь
 • 1 ВС
 • 2 ПН
 • 3 ВТ
 • 4 СР
 • 5 ЧТ
 • 6 ПТ
 • 7 СБ
 • 8 ВС
 • 9 ПН
 • 10 ВТ
 • 11 СР
 • 12 ЧТ
 • 13 ПТ
 • 14 СБ
 • 15 ВС
 • 16 ПН
 • 17 ВТ
 • 18 СР
 • 19 ЧТ
 • 20 ПТ
 • 21 СБ
 • 22 ВС
 • 23 ПН
 • 24 ВТ
 • 25 СР
 • 26 ЧТ
 • 27 ПТ
 • 28 СБ
 • 29 ВС
 • 30 ПН
 • 31 ВТ
Декабрь